Anna Hagermark

Med ett förflutet inom dans och en professionell danskarriär på 15 år har jag sedan barnsben arbetat med kroppen som verktyg. Detta fick mig att tidigt inse vikten av att ta hand om min kropp och även sambanden mellan kropp och själ.
Under min tid som dansare hade jag turen att upptäcka shiatsu och därigenom kunna behandla skador och stress på ett mycket effektivt sätt.

Jag gjorde min 4-åriga shiatsuutbildning vid “International Shiatsu School Kiental” i Schweiz och blev diplomerad 2010. Sedan dess har jag drivit en framgångsrik praktik, först i Frankrike och nu i Malmö.

Jag deltar regelbundet i fortbildningar och seminarier och är medlem i Kroppsterapeuternas yrkesförbund.

Utöver shiatsuterapeut är jag även diplomerad danspedagog och har jobbat mycket med dans i skolan på låg-, mellan- och högstadiet samt med dans och rörelse inom den psykiatriska vården.

Kontakta mig